Adoptievoorwaarden

Adoptievoorwaarden

Denk eerst vooral goed na of dit is wat je echt wil.

Als alles goed gaat, heb je je nieuwe pluizige vriend voor de volgende 20 jaar aan je zijde!

Je krijgt er natuurlijk ongelooflijk veel voor in de plaats maar toch moet je ook een aantal dingen in het achterhoofd houden.

Zo heeft je kat elke dag eten en drinken nodig. Als ze ziek zijn, moet hij/ zij naar de dierenarts en als het wat tegenzit, kan dat wel eens behoorlijk prijzig zijn. Als je op vakantie gaat, je gaat verhuizen of je doet aan gezinsuitbreiding, kan je niet zomaar je trouwe vriend aan de deur zetten.

 

Zoals ze zeggen: een dier is niet voor even, maar voor het leven!

 

Ben je het daar helemaal mee eens? Neem dan zeker eens een kijkje naar onze lieve schatten die momenteel in opvang zitten!


Wat vragen wij van onze adoptanten? (adoptievoorwaarden)


Bij ondertekening van een adoptiecontract worden deze voorwaarden ter inzage en ter akkoord aan de adoptant voorgelegd.  Door ondertekening van het contract verklaart de adoptant zich akkoord met onderstaande voorwaarden.


 1. De adoptant betaalt een voorschot van € 35,00, deze verzekert de adoptie. Dit voorschot is te betalen op rekeningnummer BE50 7340 4359 2718 met de mededeling ‘voorschot (naam kat)’. Indien dit voorschot niet betaald is, kan de organisatie geen garantie op adoptie bieden en de kat alsnog ter adoptie aanbieden aan andere kandidaten.
 2. Bij annulatie van de adoptie door de adoptant wordt het voorschot niet terugbetaald
 3. De totale adoptiebijdrage bedraagt € 135,00. Het resterende bedrag van € 100,00 is te betalen op rekeningnummer BE50 7340 4359 2718 met de mededeling ‘(resterend adoptiebedrag (naam kat)’.
 4. De verantwoordelijke van Cattitude verklaart dat hij, in voorkomend geval, zonder resultaat geprobeerd heeft om de vorige eigenaar van de kat te vinden, en het dier aan zijn vorige eigenaar terug te geven.
 5. De adoptant zal het welzijn van het dier ten allen tijde respecteren. Voorzien van volwaardige voeding, verzorging en de huisvesting, alsook de nodige jaarlijkse inentingen te verzorgen en wanneer nodig de kat te ontwormen en ontvlooien.
 6. De adoptant zal Cattitude binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte brengen.
 7. De adoptant zal Cattitude onmiddellijk verwittigen bij verlies van de kat en, in samenwerking met de organisatie, alle nuttige maatregelen te nemen om hem/haar terug te vinden.
 8. Wanneer de adoptant niet meer voor de kat kan zorgen, neemt hij eerst contact op met de organisatie alvorens afstand te nemen van de kat.
 9. Cattitude verklaart dat de kat werd onderzocht door een erkende dierenarts. De adoptant verklaart voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de gezondheid van de kat. De adoptant erkent het risico op verborgen gebreken van het dier die door de dierenarts redelijkerwijs niet kon worden vastgesteld. Adoptant vrijwaart Cattitude voor dit risico.
 10. Cattitude is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat na adoptie, of voor dierenartskosten die volgen uit ziekte, ongeval of operatie.
 11. De adoptant belooft plechtig de kat te overladen met oneindig veel liefde en knuffels ;-)


BLIJF OP DE HOOGTECONTACTEER ONS

Leefdaal - België

Copyright © 2018 vzw Cattitude

Met dank aan: