Ga naar de inhoud

Heb je er goed over nagedacht?

En hoe gaat het dan juist in z’n werk?

BELANGRIJK: al onze katjes verblijven bij opvanggezinnen. Het is dus NIET mogelijk om zomaar langs te komen om de katjes te zien. 

Een dier adopteren is een verbintenis!

Denk eerst vooral goed na of dit is wat je echt wilt!
Als alles goed gaat, heb je je nieuwe pluizige vriend voor de volgende 20 jaar aan je zijde!
Je krijgt er natuurlijk ongelooflijk veel voor in de plaats maar toch moet je ook een aantal dingen in het achterhoofd houden.

Zo heeft je kat elke dag eten en drinken nodig. Als ze ziek zijn, moet hij/ zij naar de dierenarts en als het wat tegenzit, kan dat wel eens behoorlijk prijzig zijn. Als je op vakantie gaat, je gaat verhuizen of je doet aan gezinsuitbreiding, kan je niet zomaar je trouwe vriend aan de deur zetten.

Zoals ze zeggen: een dier is niet voor even, maar voor het leven!

Wat zijn de voorwaarden?

Bij ondertekening van een adoptiecontract worden deze voorwaarden ter inzage en ter akkoord aan de adoptant voorgelegd.  Door ondertekening van het contract verklaart de adoptant zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

  • De totale adoptiebijdrage bedraagt € 190 voor een volwassen kat (vanaf 1 jaar) en €215 voor een kitten (prijzen vanaf januari 2024). Deze bijdrage is te betalen op rekeningnummer BE50 7340 4359 2718 met de mededeling “adoptiebijdrage (naam kat)”.
  • De verantwoordelijke van Cattitude verklaart dat hij, in voorkomend geval, zonder resultaat geprobeerd heeft om de vorige eigenaar van de kat te vinden, en het dier aan zijn vorige eigenaar terug te geven.
  • De adoptant zal het welzijn van het dier ten allen tijde respecteren. Voorzien van volwaardige voeding, verzorging en de huisvesting, alsook de nodige jaarlijkse inentingen te verzorgen en wanneer nodig de kat te ontwormen en ontvlooien.
  • De adoptant zal Cattitude binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte brengen.
  • De adoptant zal Cattitude onmiddellijk verwittigen bij verlies van de kat en, in samenwerking met de organisatie, alle nuttige maatregelen te nemen om hem/haar terug te vinden.
  • Wanneer de adoptant niet meer voor de kat kan zorgen, neemt hij eerst contact op met de organisatie alvorens afstand te nemen van de kat.
  • Cattitude verklaart dat de kat werd onderzocht door een erkende dierenarts. De adoptant verklaart voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de gezondheid van de kat. De adoptant erkent het risico op verborgen gebreken van het dier die door de dierenarts redelijkerwijs niet kon worden vastgesteld. Adoptant vrijwaart Cattitude voor dit risico.
  • Cattitude is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat na adoptie, of voor dierenartskosten die volgen uit ziekte, ongeval of operatie.
  • De adoptant belooft plechtig de kat te overladen met oneindig veel liefde en knuffels!
  • Kittens jonger dan 6 maanden worden minstens 1 jaar binnen gehouden alvorens hen buiten te laten. Dit kan gecontroleerd worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

STAP 1

Indien je interesse hebt om bij ons te adopteren, vul dan zeker ons contactformulier in.
Geen vragenlijst = geen adoptie!
Vul deze vragenlijst eerlijk en volledig in.

Wij werken niet met een wachtlijst voor kittens; dit is organisatorisch niet haalbaar voor onze vrijwilligers!

De bedoeling van deze vragenlijst is om na te gaan of jouw verwachtingen overeenkomen met het karakter van de kat/de katjes die je wil adopteren. We vinden het plaatsen van het juiste dier bij de juiste persoon erg belangrijk en willen eventueel ongewenst gedrag bij het dier en/of teleurstellingen bij de eigenaar voorkomen. Bij de adoptie engageer je je immers om voor een dier te zorgen voor de rest van zijn leven.

Let wel: het invullen van deze vragenlijst betekent niet dat er automatisch wordt overgegaan tot adoptie. Cattitude vzw behoudt te allen tijde het recht om een adoptant te weigeren.

STAP 2

Na goedkeuring van de vragenlijst nemen wij opnieuw contact met jou op. Wij bezorgen jou dan de contactgegevens van het opvanggezin waar het katje verblijft zodat een bezoekje ingepland kan worden. Dit bezoek dient binnen de week ingepland te worden (na het verkrijgen van de contactgegevens). Na het bezoekje evalueren wij samen met het opvanggezin de adoptie. Het is dus NIET mogelijk om het katje tijdens het eerste bezoek meteen mee te nemen; dit om impulsieve beslissingen te voorkomen.

STAP 3

Na goedkeuring van de adoptie dien je de adoptiebijdrage te betalen via overschrijving.

STAP 4

Je mag jouw nieuwe beste vriendje ophalen! Bij ophaling vul je samen met het opvanggezin een adoptiecontract in en krijg je het paspoortje mee. De chipgegevens dien je zelf te laten overzetten op jouw naam – dit kan bij de dierenarts.

Het katje kan worden opgehaald na het tweede vaccin.
Let op: de meeste katjes komen online te staan nadat ze een eerste vaccin kregen. Een 3tal weken later staat het tweede vaccin gepland. Geef in onze vragenlijst dus steeds door vanaf wanneer het katje welkom is. Doordat wij met opvanggezinnen werken en dus een beperkte opvangcapaciteit hebben, is het belangrijk om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Des te langer een katje onnodig in opvang blijft, des te langer houdt hij/zij een broodnodig opvangplaatsje bezet.

Praktische info

De adoptiebijdrage bedraagt €175 per volwassen katje (vanaf 1 jaar). De adoptiebijdrage bedraagt €200 per kitten.

Al onze katjes vertrekken steeds volledig en wettelijk in orde: steriel, gechipt, gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid. Alle katjes ouder dan 6 maanden worden standaard getest op FIV en FeLV. 

Kittens vertrekken steeds in duo tenzij dit anders aangegeven staat. Wij vormen onze duo’s op basis van karakter; het is dus niet mogelijk om een bestaand duo te splitsen! 

Kittens worden enkel alleen geplaatst indien er al een jonge sociale kat (jonger dan 7 jaar oud) aanwezig is. Ook hier is het niet mogelijk om 1 kitten van een bestaand duo te adopteren! De kittens die alleen geplaatst worden zijn meestal kittens uit een oneven nestje. 

Volwassen katjes (vanaf 1 jaar) kunnen wel alleen geplaatst worden.